Adcover

Starters ondersteuning

Advisering en begeleiding

Advisering en begeleiding van de (startende) ondernemer dient een belangrijke functie te zijn van uw financiële adviseur. Bij u levende vragen moeten adequaat kunnen worden beantwoord. U kunt denken aan vragen op het gebied van uw organisatievorm, arbeidsrecht, huurrecht, fiscaliteit en de vraag of en zo ja tot welk bedrag er moet worden geïnvesteerd.
Beslissingen over investeringen, het maken van (financiële) afspraken met leveranciers worden bij het midden- en kleinbedrijf vaak “gevoelsmatig” genomen.

Administratiekantoor Adcover B.V. verzorgt de boekhouding zodanig dat de ingeboekte informatie, sterk gericht op uw werkelijke liquiditeit, ook voor midden- en kleinbedrijf functioneel wordt. Uw werkelijke liquiditeit is immers meer dan enkel uw banksaldo.
Uiteindelijk worden wensen beperkt of realiseerbaar door liquide (on)mogelijkheden. Deze vorm van dienstverlening heeft bij ons kantoor grote aandacht.

Ondernemersplan

Wij kunnen u als (startende) ondernemer ook assisteren bij het opstellen van een ondernemersplan. Veelal wordt dit ervaren als een verplichting voor derden. Het nut hiervan voor de eigen objectieve afweging moet echter niet worden onderschat.

Een gedegen ondernemersplan is van onmisbaar belang. In eerste instantie is dit de leidraad voor de beoordeling van de financiële haalbaarheid van uw voornemens. Daarbij is het van belang dat de uitkomsten objectief worden samengesteld en beoordeeld. Er zijn standaard modellen te verkrijgen om een ondernemersplan op te stellen. Wij geven er echter de voorkeur aan het ondernemersplan in gezamenlijk overleg samen te stellen en direct op uw individuele situatie af te stemmen.

Naar onze mening is het zinvol reeds in dit stadium een onafhankelijk adviseur te raadplegen. Deze kan u objectief informeren over de voor- en vooral ook nadelen van de gekozen rechtsvorm en de aandachtsvelden voor uw financiële inschattingen.
Naast het verwachtingspatroon is het verstandig een minimum benodigd omzetbedrag te berekenen (het zogenaamde break-even-point), zodat u snel kunt beoordelen of uw om zetten voldoende zijn. Een gedegen en objectief samengesteld ondernemersplan is in eerste instantie bedoeld voor uzelf. Uiteraard kan deze ook worden gehanteerd voor bijvoorbeeld bankinstellingen, indien behoefte aan lening(en) bestaat.

Financiële hulp of advies nodig...?