Adcover

Salarisadministratie

Ons vakgebied

Wanneer u personeel in dienst heeft is de salarisadministratie meer omvattend dan het produceren van een salarisstrook. De regelgeving, verschillende soorten arbeidsovereenkomsten en loonberekeningen behoren tot ons vakgebied.

Het is van belang dat er maandelijks berekend wordt wat er aan heffingen moet worden afgedragen aan de belastingdienst. Daarnaast kan het zijn dat er premie moet worden afgedragen aan een pensioenfonds of verzekeraar.

Daarnaast dient u er bij stil te staan dat een arbeidsovereenkomst aan verschillende wettelijke eisen dient te voldoen. Om deze reden geven veel bedrijven het maken van een arbeidsovereenkomst uit handen.

Met onze kennis en ervaring op het gebied van salarisadministratie kunnen wij u al deze werkzaamheden uit handen nemen.

Financiële hulp of advies nodig...?